W ramach tych wydarzeń agencja opracowuje identyfikację wizualną, główną koncepcję komunikacyjną, animacje, prezentacje, filmy.

Organizatorom zależało na możliwie wiernym oddaniu atmosfery ubiegłorocznych spotkań gdzie partnerzy handlowi mieli miejsce do nieformalnej dyskusji z przedstawicielami Żabka Polska.

W tym celu agencja uruchomiła dedykowany serwis internetowy, do którego zaproszeni goście logowali się poprzez unikalne kody alfanumeryczne. Następnie realizacja live z wystąpień przedstawicieli Żabka Polska była udostępniona online. Uczestnicy mieli też możliwość zadawania pytań, które były adresowane po konferencji a także w trakcie indywidualnych spotkań online. Agencja również opracowała autorski system do indywidualnych spotkań online z pełnym pakietem bezpieczeństwa.

Wrześniowe spotkanie przebiegało w biurze głównym Żabka Polska w Poznaniu, gdzie przygotowano optymalne lokacje dla poszczególnych prelegentów. Całość zwieńczały materiały video oraz zaawansowany system wyświetlania treści w czasie rzeczywistym.